COMMON.WRONG
Velg dato
Alder: 0 — 15+

Betingelser for bruk av BarnasNorge.no

Vennligst les betingelsene ("Betingelsene") nøye før du bruker BarnasNorge.no ("Nettstedet"). Det er en forutsetning for bruk av Nettstedet at du er inneforstått med, og godkjenner, Betingelsene. I motsatt fall skal vi be deg forlate Nettstedet

 

Innhold

Nettstedet tilstreber at innholdet til enhver tid er oppdatert og korrekt. Innholdet er imidlertid meget omfattende, og i stor grad basert på opplysninger gitt og/eller vedlikeholdt av tredjepart. Nettstedet kan derfor ikke garantere for nøyaktigheten og kvaliteten av informasjonene. Alle aktiviteter som publiseres på Nettstedet godkjennes av Nettstedets administrator før de publiseres som kvalitetskontroll


Brukere av Nettstedet aksepterer at eier av BarnasNorge.no er fritatt for alt ansvar som omfatter Nettstedets
innhold. Vi kan heller ikke innestå for innholdet av eksterne nettsteder som er linket til Nettstedet. Nettstedet påtar seg ikke ansvar for tap av enhver art som måtte oppstå, direkte eller indirekte, som følge av bruken av Nettstedet, eller informasjonene som finnes på det 

Vi anbefaler alle å kontrollere opplysningene på BarnasNorge.no med arrangørens nettsted for den aktiviteten som planlegges besøkt


Arrangører

Registrerte og ikke-registrerte brukere av Nettstedet kan legge inn informasjon om aktiviteter de ønsker publisert på Nettstedet. Brukeren får da også status som arrangør (”Arrangøren”). Arrangøren har ansvar for at alle informasjoner i forbindelse med en aktivitet som registreres, og som ønskes publisert, på Nettstedet, er korrekte. Nettstedets administrator forbeholder seg rett til, etter en subjektiv vurdering, å slette aktiviteter som ikke er egnet for målgruppen, som er støtende eller usømmelige, eller som på annen måte ikke er forenlig med Nettstedet, uten ytterligere begrunnelse. Administrator forbeholder seg rett til å endre i en aktivitet med
hensyn til rekkefølgen av innholdet, herunder tekstavsnitt, tegnsetting, formatering og oppstilling, men ikke i innholdet av tekstavsnitt, uten godkjennelse fra Arrangøren


Alle råd, uttalelser, tjenester, tilbud, åpen eller skjult reklame i form av anmeldelser eller linker, eller annen informasjon eller innhold som er uttrykt eller gjort tilgjengelig på Nettstedet, er ikke et uttrykk for Nettstedets holdninger eller synspunkter. Innholdet publiseres fordi det ikke vurderes å stå i motsetning til Nettstedets målgruppe, etiske standard eller krav til innhold. Det er imidlertid ingen garanti mot at innhold sniker seg inn, som på tross av en streng kvalitetskontroll, ikke er forenlig med det Nettstedet står for. Innholdet fjernes så snart administrator oppdager, eller blir gjort oppmerksom på, slikt innhold


Virus

BarnasNorge.no tilstreber å holde Nettstedet fri for virus. Brukeren bør, for sin egen del, iverksette generelle sikkerhetstiltak for å forhindre overførsel av virus fra internettet til egen computer


Opphavsrett

Nettstedet eies og drives av Firma Peter F Tschudi (”Eier”), et personlig selskap registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysund. Organisasjonsnummer 887 414 432. Eier har opphavsretten til Nettstedet og til domenenavnet BranasNorge.no. Innhold på Nettstedet, av enhver art, må ikke benyttes kommersielt, eller på annen måte kopieres, reproduseres, videresendes eller distribueres, helt eller delvis, til offentlige eller kommersielle formål, uten skriftlig tillatelse fra Eier. Det er tillatt å kopiere informasjon til privat ikke-kommersielt bruk. Nettstedet må
heller ikke kopieres til andre servere (”Mirroring”) eller plasseres på tredjemanns hjemmesider (”Framing”)

Oppdatert 1. juli 2020