COMMON.WRONG
Velg dato
Alder: 0 — 15+

Besøkssenter Våtmark Ørland

Våtmarkområde med lang historie
  • Barn
  • Familie
172
Våtmarkområder ved Ørlandet
Detaljer
Gratis

I besøkssenteret på hurtigbåtterminalen kan man se en fast utstilling, som formidler "våtmark" gjennom ord og bilder, og en digital utstilling med dataskjermer og et stort interaktivt databord. Fra besøkssenteret er det kort vei til Ørlands fire vernede fugleområder, med fugletårn og amfi. Senteret låner ut sykler, kart og kikkerter for de som er interessert i å oppleve naturen på nært hold. Turløypene er merket, og det er tilrettelagt med rasteplasser og informasjon

Det som gjør Ørland til et våtmarksområde er Grandefjæra, et stort langgrunt areal, som tørlegges ved fjære sjø, og som byr på spennende føde til mange forskjellige arter fugler. 

I ramsarområdene (ramsar = våtmark) som utgjør våtmark Ørland har det vært bosetting siden steinalderen. Rike kalkforekomster gjør områdene spesielt interessante i botanisk sammenheng, og historiske minnesmerker fra både fjern og nær fortid er synlig i landskapet. Da isen smeltet etter siste istid ble steiner, som var fraktet med isen, liggende som monumenter rundt om i landskapet 

Et Ramsarområde er et våtmarksområde som regnes som særlig viktig for fugler regionalt, nasjonalt og internasjonalt, og er derfor internasjonalt beskyttet i henhold til Ramsar-konvensjonen. Områdene i Norge er som hovedregel først gitt et nasjonalt vern som naturreservat, landskapsvernområde eller biotopvern (oftest fuglefredningsområde) før de er blitt fredet under konvensjonen. I Norge er det over 60 våtmarker definert som Ramsarområder

Utstillingene ligger i tilknytning til hurtigbåtterminalen, og er åpne hele året kl 07.00-23.00

2021
november
ma
ti
on
to
fr
2021
desember
ma
ti
on
to
fr
2022
januar
ma
ti
on
to
fr
2022
februar
ma
ti
on
to
fr
2022
mars
ma
ti
on
to
fr
2022
april
ma
ti
on
to
fr
2022
mai
ma
ti
on
to
fr
2022
juni
ma
ti
on
to
fr
2022
juli
ma
ti
on
to
fr
2022
august
ma
ti
on
to
fr
2022
september
ma
ti
on
to
fr
2022
oktober
ma
ti
on
to
fr
2022
november
ma
ti
on
to
fr
2022
desember
ma
ti
on
to
fr