COMMON.WRONG
Velg dato
Alder: 0 — 15+

Besøkssenter Våtmark Ørland

Våtmarkområde med lang historie
  • Barn
  • Familie
0404
Våtmarkområder ved Ørlandet
Detaljer
Gratis

I besøkssenteret på hutsigbåtterminalen kan man se en fast utstilling, som formidler "våtmark" gjennom ord og bilder, og en digital utstilling med dataskjermer og et stort interaktivt databord. Fra besøkssenteret er det kort vei til senterets fugletårn, og amfi, i Ørlands fire vernede fugleområder. Turløypene er merket, og det er tilrettelagt med rasteplasser og informasjon

Det som gjør Ørland til et våtmarksområde er Grandefjæra, et stort langgrunt areal, som tørlegges ved fjære sjø, og som byr på spennende føde til mange forskjellige arter fugler. Senteret låner ut sykler, kart og kikkerter for de som er interessert i å oppleve naturen på nært hold

I ramsarområdene (ramsar = våtmark) som utgjør våtmark Ørland har det vært bosetting siden steinalderen. Rike kalkforekomster gjør områdene spesielt interessante i botanisk sammenheng, og historiske minnesmerker fra både fjern og nær fortid er synlig i landskapet. Da isen smeltet etter siste istid ble steiner, som var fraktet med isen, liggende som monumenter rundt om i landskapet 

Et Ramsarområde er et våtmarksområde som regnes som særlig viktig for fugler regionalt, nasjonalt og internasjonalt, og er derfor internasjonalt beskyttet i henhold til Ramsar-konvensjonen. Områdene i Norge er som hovedregel først gitt et nasjonalt vern som naturreservat, landskapsvernområde eller biotopvern (oftest fuglefredningsområde) før de er blitt fredet under konvensjonen. I Norge er det over 60 våtmarker definert som Ramsarområder

Utstillingene ligger i tilknytning til hurtigbåtterminalen, og er åpne hele året07:00 — 23:00
2021
juni
ma
ti
on
to
fr
2021
juli
ma
ti
on
to
fr
2021
august
ma
ti
on
to
fr
2021
september
ma
ti
on
to
fr
2021
oktober
ma
ti
on
to
fr
2021
november
ma
ti
on
to
fr
2021
desember
ma
ti
on
to
fr