Barnas Norge

Nyheter

21. april 2017

Hold Norge Rent - fjerning av avfall fra strender ved sjøen og i innlandet

Hold Norge Rent

Ta initiativ til en ryddeaksjon på den nasjonale Strandryddedagen lørdag 6. mai, på en strand nær deg. Du kan opprette aksjonen på hjemmesiden https://holdnorgerent.no/ryddeportalen/.  Når økten er overstått rapporterer du mengde søppel og antall meter strand som er ryddet, og antall deltakere. Alternativt kan du melde deg på en ryddeaksjon som andre har tatt initiativ til på samme hjemmeside under menyen «Her kan du rydde». Engasjer familie og venner, naboer og andre til å delta på en hyggelig og nyttig dag på stranden. Bruk sosiale medier til å spre budskapet!

 

I 2016 deltok ca 14.000 personer på Strandryddedagen, fordelt på noe over 1000 ryddeaksjoner over hele landet. Dagen arrangeres samtidig med den europeiske ryddedugnaden «Let’s clean up Europe».  Norge kom på tredjeplass i antall ryddeaksjoner, kun slått av Ungarn og Sverige.

 

Strandryddedagen er en nasjonal dugnad som trekker tusenvis av deltakere, men gjennom hele året tas det initiativ til ryddeaksjoner. I 2016 satte strandryddingen i Norge rekord: 1364 ryddeaksjoner, som fjernet 377.000 kilo maritimt avfall og ryddet 869.000 meter kystlinje. Og dette er kun det som er registrert i den ideelle foreningen Hold Norge Rent sin ryddeportal. Derutover er det ganske sikkert fjernet mange kilo avfall og ryddet mange hundrede meter kystlinje på eget initiativ, eller inspirert av Hold Norge Rents initiativer.  På sikt har foreningen som mål å øke antall frivillige som deltar på aktiviteter i tilknytning til strandryddesesongen fra i underkant av 20.000 i 2016 til 100.000 frivillige. Så det er bare å gå i gang!

 

Og hva er det som ryddes? 76% av funnene er plast, hvilket viser at plast er hovedutfordringen i marin forsøpling. Det støttes også av internasjonale funn. Uidentifiserbare plastbiter topper funnlisten (32% i 2016), deretter følger tau under 50 centimeter (22%), drikkeflasker (9%) og isopor (9%). Anslagsvis 45% av funnene stammer fra personlig forbruk, mens fiskerirelatert avfall står for 42% av funnene.

 

Når en så stor del av funnene stammer fra personlig forbruk er det mye hver og en av oss kan gjøre når vi er ved sjø og strand: vi kan ta med avfallet hjem. Det er lett å glemme at vann ikke destruerer avfallet, det bare flytter det. Til gjengjeld er landets renovasjonsetater veldig flinke til både å flytte og destruere avfall. Hvis vi da bare «husker» å ta det med hjem ….

Ha en god ryddedag med familie og venner!  


Annonser