Barnas Norge

Nyheter

29. desember 2017

Norge 2020: 11 fylker og 356 kommuner

Fylkesoversikt etter 1. januar 2020 - illustrasjon fra VG 21. februar 2017

Illustrasjon fra VG 21. februar 2017

 

Kommune- og regionreformen ble påbegynt i 2014 og første resultatet var sammenslåingen av Stokke, Andebu og Sandefjord kommuner til nye Sandefjord kommune fra 1. januar 2017.

 

 

 

 

 

 

Fra 1. januar 2018 er følgende åtte kommuner blitt til fire:

Larvik og Lardal kommuner til nye Larvik kommune

Hof og Holmestrand kommuner til nye Holmestrand kommune

Tjøme og Nøtterøy kommuner til nye Færder kommune

Rissa og Leksvik kommuner til nye Indre Fosen kommune

 

Før første sammenslåing i 2017 var det 428 kommuner i Norge, i 2020 skal antallet være redusert til 356. Det kan imidlertid skje endringer underveis, i flere kommuner er sammenslåing et ømt politisk tema. Faktum er at et flertall av kommunene i Norge har under 5000 innbyggere, og med stadig økende krav til områder som helse og omsorg kan det være vanskelig å ha den beredskapen og de fagmiljøene som ivaretar alle innbyggernes rettigheter. Motargumentet er at styre og stell i større kommuner kommer for langt vekk fra de innbyggerne de skal ivareta rettighetene for.

 

Kommunereformen har vært meget omtalt i media siden den angår «folk flest», men ikke mindre dyptgripende er regionreformen som fra 2020 har redusert antall fylker fra 19 til 11. Første fylker ut er Sør- og Nord-Trøndelag fylker, som er nye Trøndelag fylke fra 1. januar 2018. Deretter går det et par år frem til 1. januar 2020 hvor Hordaland og Sogn og Fjordane slår seg sammen; Aust- og Vest-Agder; Vestfold og Telemark; Oppland og Hedmark; Buskerud, Akershus og Østfold; og Troms og Finnmark. Oslo fylkeskommune videreføres som i dag, men regjeringen vil utrede om etablering av et hovedstadsråd, der også de store kommunene rundt Oslo deltar, kan bidra til et mer effektivt arbeid med arealutnyttelse og transport i Osloregionen.

 

Foruten nye strukturer i kommunene og fylkene som slås sammen, arbeider Kartverket på høygir opp til nyttårshelgene de neste to årene. Alle kommuner får nye kommunenumre, enten de har slått seg sammen med en annen kommune eller ligger i et fylke som er slått sammen med et annet fylke. Alle eiendommer som ligger i kommuner som får nye numre skal ha nye matrikkelnumre i Norges offisielle eiendomsregister, og det er her Kartverket settes på prøve.  Inklusiv kommunene i nye Trøndelag fylke er 54 kommuner involvert i sammenslåinger ved inngangen til 2018. 


Annonser