Barnas Norge

Nyheter

02. mai 2018

Strandryddedagen – Norges største kollektive ryddedugnad

Strandryddedagen 2018 - forsøplet strand

Delta på, eller ta initiativ til, en ryddeaksjon på en strand nær deg på Strandryddedagen lørdag 5. mai. Du kan opprette en aksjon på hjemmesiden her. Når økten er overstått rapporterer du mengde søppel og antall meter strand som er ryddet, og antall deltakere. Alternativt kan du melde deg på en ryddeaksjon som andre har tatt initiativ til på samme hjemmeside under menyen «Bli med på en ryddeaksjon». I Oslo området er det godt over 100 registrerte aksjoner, langs de større byene langs kysten, og langs kysten i øvrig, er det likeledes mange aksjoner å velge mellom. Engasjer familie og venner, naboer og andre til å delta på en hyggelig og nyttig dag på stranden.

 

Bruk sosiale medier til å spre budskapet!

 

For hele året 2016 deltok ca 18.500 personer på 1364 ryddeaksjoner over hele landet. I 2017 steg tallene til nesten 49.000 og 2845! Nettverksorganisasjonen Hold Norge Rent, som er en ideell forening som arbeider mot forsøpling, skriver selv i rapporten for 2017 at hovedårsaken til veksten er gåsenebbhvalen som strandet på Sotra med magen full av plast, og Miljødirektoratets tilskuddsordning for tiltak mot marin forsøpling. Selv om antall frivillige var rekordstort i 2017 er det fortsatt kun ca 1% av befolkningen som deltok i registrerte aksjoner. Derutover har det vært mange større og mindre ryddedugnader som ikke er innrapportert. Strukket ut er Norges kystlinje ca 100.000 km lang, 2,5 ganger rundt ekvator, så Norge ligger særlig utsatt til når det gjelder marin forsøpling. 

 

Strandryddedagen er Hold Norge Rents viktigste tiltak, og en veldig sosial dugnad. Blant initiativtakerne til de mange aksjonene er, foruten enkeltpersoner, familier, skoler og barnehager, idrettslag, organisasjoner, velforeninger, speidere, dykkere og bedrifter. I 2016 ble 75% av ryddeaksjonene registrert i tidsrommet rundt Strandryddedagen, i 2017 var andelen 50%, men allikevel langt flere aksjoner enn i året før. I 2018 skal Strandryddedagen sette rekord i antall firvillige og aksjoner! Det trengs, for miljøet sin skyld.

 

Familiens «wake up call» lørdag 5. mai bør derfor være «HELE FAMILIEN TIL STRANDEN!»

 

Dagen arrangeres samtidig med den europeiske ryddedugnaden «Let’s clean up Europe», og fra og med 2017 er Hold Norge Rent og Strandryddeagen med i en fellesnordisk satsning mot marin forsøpling, «Nordic Coastal Clean Up».  

 

Og hva er det som ryddes? Basert på statistikk fra de nordiske landene er 90% av funnene plast, - plast er derfor hovedutfordringen i marin forsøpling. Kildeanalysen viser at 43% av funnene stammer fra personlig forbruk, fiskeri og akvakultur står for 37%, industri og næringsvirksomhet for 15%, sanitæravfall for 1%, mens de siste 4% kategoriseres som «annet».

 

Når en så stor del av funnene stammer fra personlig forbruk er det mye hver og en av oss kan gjøre når vi er ved sjø og strand: vi kan ta med avfallet hjem. Det er lett å glemme at vann ikke destruerer avfallet, det bare flytter det. Til gjengjeld er landets renovasjonsetater veldig flinke til både å flytte og destruere avfall. Hvis vi da bare «husker» å legge det riktig sted ….

 

Ha en god ryddedag med familie og venner! 

 

 

PS: du / dere kan hele året ta initiativ til strandrydde-dugnader, og melde aksjonen og resultatet til Hold Norge Rent. Gjenvinningsentreprenøren Ragn-Sells er sponsor av strandryddingen og tar gratis imot avfall fra strandrydding. Kriteriet for mottak er at ryddeaksjonen registreres i Hold Norge Rent sin ryddeportal. Se ytterligere informasjon her


Annonser