Barnas Norge

Nyheter

07. august 2018

Løp som hjelper - for barn og familier

No Finish Line Oslo 2018, SOS BarnebymarsjenNo Finish Line: et familievennlig løp på Rådhusplassen i Oslo, som foregår i døgndrift, uten avbrekk, fra torsdag 20. september kl 11.00 til søndag 23. september kl 16.00. Konsept: løp eller gå en runde i løypen på 800 meter.  For hver runde som gjennomføres betaler sponsorer kr 10 til Stine Sofies Stiftelse og deres arbeid for en barndom uten vold og overgrep. Se hjemmesiden  eller Facebooksiden 

 

SOS Barnebymarsjen: et årlig familiearrangement som organiseres av frivillige for SOS-barnebyer. I 2018 er dagen søndag den 9. september. Konsept: gå en løype på ca 3 km i deres eget familievennlige tempo. Det er varierte aktiviteter og underholdning for små og store langs løypa og i målområdet. Sponsorer er ungdom og voksne fra og med 16 år som hver betaler kr 100 for å delta. Barn og unge til og med 15 år deltar gratis. Det er så langt annonsert barnemarsjer i 7 byer: Levanger, Lillestrøm, Oslo, Sandefjord, Steinkjer, Trondheim og Tønsberg, men det er fortsatt tid for mange flere til å ta et initiativ andre steder! Se hjemmesiden eller Facebooksiden

 

God Morgon Skoleløpet: et årlig arrangement hvor skoleelever fra Norge, Sverige, Danmark og Finland løper til inntekt for barn i deres respektive land med alvorlige sykdommer. Arrangementet finner sted i mars. 700 skoler med ca 200.000 deltakende elever i de fire landene var med i 2018. Konsept: før løpet får elevene muligheten til å inngå mikrosponsoravtaler med familie, venner og lokalt næringsliv, som oppfordres til å gi et beskjedent beløp per omgang eller kilometer den enkelte elev løper i forbindelse med God Morgon Skoleløpet. Pengene betales elektronisk til Team Rynkeby Fonden, som donerer dem i sin helhet til Barnekreftforeningen. Se hjemmesiden eller Facebooksiden (skoleløpet 23. mars)

 

Team Rynkeby - God Morgon er et internasjonalt veldedighets-sykkellag som hver sommer sykler til Paris for å samle inn penger til barn med alvorlig sykdom. I 2018 deltok seks lag fra Norge, i alt deltok 1900 syklister fordelt på 48 lag fra seks land. Det er fritt for alle å etablere et lokallag og delta i Paris turen

 

Ankermila: et lite arrangement med stort lokalt engasjement, initiert og drevet av elever ved Indre Kåfjord barne- og ungdomsskole øst for Tromsø. Arrangementet finner sted i juni. Konsept: tre ulike distanser, barneløp på 1 km med ulike leker underveis, og 5 og 10 km terrengløp. Inntektene er basert på loddsalg med premier, men et lodd gir også adgang til å løpe Ankermila. Så inntektene kommer enten det løpes (eller gås), eller man velger å stå over. Tidtaking og konkurranse for dem som ønsker det i 5 og 10 km løypene, for andre deltakere og i barneløypa er det ikke noe tidspress.

 

Elevene ved skolen står for alt det praktiske omkring løpet, fra å skrive til sponsorer, selge lodd, tilrettelegge for deltakere med forskjellige utfordringer, til selve gjennomføringen på løpsdagen. For å få blest om løpet og «hjelpe» innbyggerne i form før arrangementet, tilbyr elevene ukentlige treningsøkter i skolens gymsal. Elevene skiftes på å være instruktører. I 2017 gikk alle inntekter til Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN), i 2018 til å bygge opp om fysisk aktivitet og helse for eldre i kommunen. Et arrangement som ikke alene aktiverer lokalmiljøet, men som også er utviklende for elevene som gjennomfører det.

 

Kjenner du til liknende løpsarrangementer som de vi har beskrevet ovenfor vil vi gjerne medvirke til at flere får kjennskap til dem ved å publisere dem på Facebooksiden til BarnasNorge.no. Du kan gjøre oss oppmerksom på arrangementene ved å sende oss en melding på Facebook "BarnasNorge.no" eller en e-post til post@barnasnorge.no


Annonser