Barnas Norge

Nyheter

02. august 2019

Nyttige foreldreverktøyer i barnas digitale verden

Foreldrekontroll på internett

En global rapport fra april 2019, “Digital Wellbeing of Families”, utført for Google, viste at ca 50% av alle spurte foreldre til barn 2-12 år har regler for hvor mye tid barna får tilbringe på mobilen eller nettbrettet, og når de kan gjøre det. Tilsvarende prosentandel gjaldt også spørsmålet om regler for hva barna kan se av innhold, og hvor mange som mener de vet hva slags innhold barnet ser på mobilen eller nettbrettet. 

 

Rapporten forteller også at foreldrenes bekymring starter ved 9 års alderen. Det er da barna for alvor engasjerer seg i sosiale medier, de oppdager online spill, og utforsker nettet mer bredt, med økt risiko for å støte på upassende innhold. I følge Medietilsynets undersøkelse om “Barn og medier”, fra 2018, er tre av fire barn i alderen 9-12 år på sosiale medier. Snapchat er desidert mest utbredt, dernest følger Instagram, mens Facebook følges av mindre enn 10%. 

 

Så hva gjør vi foreldre for å passe på ungene våre og skjerme dem for nettrollene? 

 

Medietilsynets nyeste undersøkelse fra våren 2019 viser: 

  •  Litt over halvparten av foreldrene (53 %) oppgir at de har inngått en eller annen form for avtale med barnet sitt om bruk av sosiale medier, mens 47 % har ikke inngått noen avtaler 

  • Ni av ti av foreldrene (92 %) snakket med barnet om regler og retningslinjer før barnet opprettet egne profiler på sosiale medier 

  • De fleste foreldre vet at personvernhensyn er årsaken til at barn under 13 år ikke kan opprette egen profil på sosiale medier uten foreldresamtykke (83 %), men nesten like mange (76 %) tror aldersgrensen også er satt fordi sosiale medier kan ha innhold som kan være skadelige for barn under 13 år 

  • Hovedårsaken til at barn fikk opprette egen profil på sosiale medier var at barnet ønsket det selv (77 %). Andre viktige årsaker, er at foreldrene mente barnet var modent nok (58 %) og at barnet ikke skulle være utenfor i vennegjengen (43 %) 
    Kilde: Medietilsynet, https://medietilsynet.no 

 

Aldersgrensen for sosiale medier er altså ikke for å beskytte barna mot skadelig innhold, men for å ivareta personvernet. Når barn under 13 år ønsker tilgang til sosiale medier sier et stort flertall av oss ja, og gir dermed grønt lys for at de utleverer personlige opplysninger. Når 9 ut av 10 av oss snakker med barna om adferden på sosiale medier før de kommer dit så er det fordi vi bryr oss. Mange skulle nok ønske at de hadde bedre kontroll på barnas digitale hverdag, men det er ikke alltid så enkelt …. 

 

Ønsker man en mer fysisk kontroll med barnets digitale mediebruk finnes det en rekke foreldreapper og andre verktøyer. IOS og Android har hver sin, som er inkludert i de nyeste modellene. Mange har liten tillit til slike “redskaper”, og barna bekrefter skepsisen vår - de er for lette å omgå. Men: det legges mange ressurser i apper for foreldrekontroll, ikke minst fra Google, og de blir bedre og bedre. Den globale rapporten nevnt innledningsvis viser at de foreldrene som har satt seg inn i “redskapene”, og prøvd dem, fortsetter å bruke dem og mener de oppfyller formålet. 

 

Noe må det derfor ha for seg, så hvorfor ikke prøve seg litt frem de siste ukene av barnas sommerferie? 

 

Familiy Link (Google): en app som gir foreldre mulighet for å etablere og kalibrere barnas Google kontoer, styre innholdet som de ser online, og tiden de bruker på mobil, nettbrett og Mac/PC. Innebygget fra og med Android 10, og nedlastbar (AppStore) på iPhone enheter som kjører iOS 9 eller nyere. 

 

Family Link-appen er utviklet over mange år og er brukervennlig. Den ble opprinnelig laget for barn under 13 år, men finnes nå også i en ungdomsversjon. Foruten å gi informasjon om barnas mobilbruk og hjelpe dem til å holde seg vekk fra potensielle nettroll og andre farer, så gir den forslag til en samling Google Play apper som er anbefalt av lærere. Appene er lærerike og morsomme og er tilpasset forskjellige aldersgrupper. Ved hjelp av ny smartteknologi, som Google Assistant, Homey, smarte høytalere og lignede kan familier lære, spille og være kreative sammen med, foreløpig, over 50 spill, aktiviteter og fortellinger skreddersydd for barnefamilier 

 

Family Link appen, for barn under 13 år: Finn den herAppen skal ifølge Google passe for barn mellom 3 og 12 år, men hovedfokuset ligge på barn i alderen 3 til 9 år. 

 

Spørsmål og svar finner du her  

 

Apple Screen Time (iOS): en innstillings-app skreddersydd til iPhone og iPad, og som inneholder foreldrekontroll funksjoner som kan begrense barnas adgang til AppStore, iTunes og spill, og som generelt gir foreldre en god mulighet til styre barnas vandringer i den digitale jungelen. Fra og med iOS 12 inneholder appen et nytt avsnitt kalt “Screen Time”, som deler opp all tiden som den enkelte bruker på alle iOS enheter som er lenket til den samme iCloud kontoen. Rapporten er nok et større sjokk for foreldrene enn for barna... 

 

Beskrivelser av Apple Screen Time appens funksjoner finer du her og her

 

YouTube Kids (Google): med appen kan foreldre styre hvilke innslag fr YouTube barna kan se. Anbefales av norske Barnevakten, som bidrar i appen med å anbefale YouTube-kanaler som passer for barn. Se artikkel på Barnevakten.no her 

 

Andre foreldrekontroll-apper: 


Annonser