Barnas Norge

Nyheter

12. september 2016

FIRST LEGO League® - lagkonkurranser for barn og unge 6-16 år med fokus på læring og «teamwork»

FIRST LEGO LEAGUE (FLL) for barn og ungdom 10-16 år og FFL Junior for barn 6-9 år er nasjonale konkurranser som fokuserer på kunnskap og godt lagarbeid. Hvert år offentliggjøres et nytt og inspirerende oppdrag for FFL med et samfunnsrelevant tema, og et enklere oppdrag for FFL Junior innenfor samme temagruppe. FFL-oppdraget er tredelt og byr på utfordringer innenfor forskning, teknologi og samarbeid. Oppdraget for 2016 ble sluppet 10. september under tittelen «Animal Allies, og handler om våre venner med pels, fjær og finner. For FFL Junior har oppdraget fått tittelen «Creature Craze». Påmeldingsfristen er 1.oktober for begge konkurranser. Påmeldingsavgiften er 2.300 kr pr lag for FFL og 850 kr for FFL Junior. Se mer info om konkurransene på http://hjernekraft.org

 

Medio september var over 300 lag påmeldt i Norge og over 900 i Skandinavia til FLL, mens det var over 70 skandinaviske lag påmeldt FFL Junior. Blant juniorlagene er det flest norske. Arrangøren anbefaler en lagstørrelse på inntil 10 barn og unge og 2 veiledere for FFL, og 6 barn og 1 veileder for FFL Junior. Lagene kan være rene skolelag, kombinert skole/hjem samarbeid eller «fritidslag» som løser oppgavene utenfor skolen.  Veilederne kan være lærere, foreldre eller andre voksenpersoner som kan holde lagene på sporet, det skal være minst 1 voksen veileder for alle lag.- ALLE KAN MELDE PÅ ET LAG - innenfor antallsbegrensningen for hver by som fremgår av arrangørens hjemmeside

 

Det finnes ingen fasitsvar i FLL. Lagene kan arbeide fritt, bruke sin oppfinnsomhet og kreativitet, og selv velge hvor stor innsats de skal legge i prosjektet. Prosjektene skal være ferdigstilt innen turneringsdagen, som er 5. eller 12. november, avhengig av hvilken by man er påmeldt i. I Norge er det turnering i 22 byer for FFL. 3. desember møtes championlaget fra hver by-turnering til Skandinavisk finale i Bodø, hvor også vinnerlagene fra Danmark og Sverige deltar. I 11 av de samme byene er det turnering for FFL Junior lag på samme dato, dvs. at barn og unge i alderen 6-16 år er samlet i en felles arena for teknologi og forskning. Alle FFL Junior lagene får premie, og for disse avsluttes konkurransen med by-turneringene

 

For FLL gjelder at det i by-turneringer med mindre enn 18 deltagende lag utdeles 7 priser. Ved 18 eller flere lag utdeles i tillegg tre 2. plass priser. Vinner er det laget som:

 

Forskningsprisen: gjennom sine studier og presentasjoner viser at de fullt ut har forstått temaet og problemstillingene, og som tenker nytt (30%)

Markedsføringsprisen: på en kreativ og god måte klarer å profilere sitt prosjekt gjennom et tydelig budskap (10%)

Samarbeidsprisen: på en god måte demonstrerer at samarbeidet i laget har vært veldig bra (10%)

Teknologiprisen: på flere områder har utviklet en enestående robot. Laget vurderes ut fra den tekniske presentasjonen, samt at prestasjoner på robotbanen kan påvirke bedømmingen (20%)

 

Robotkonkurransens 1. og 2. pris: har flest poeng sammenlagt i to finalerunder. 2. pris går til det andre finalelaget (30%). Konkurransen innebærer at lagene kjører programmene de har laget til sine EV3 robot på en konkurransearena bestående av et identisk challengesett laget har øvd på i prosjektperioden. De lagene med best score går videre til finalerundene

 

FIRST LEGO League Champion er det laget som totalt sett er sterkest i alle kategoriene sammenlagt, vektingen opp mot de enkelte kategoriene er angitt i parentesene over. Championlagene fra hver turnering deltar i finalen i Bodø

 

PÅMELDING:

Påmeldingen starter 1. februar hvert år. Påmeldingsavgiften for FFL inkluderer tilgang til egen lagside på hjernekraft.org, 12 lag t-skjorter med lagnummer, og tilgang til årets oppdrag. I påmeldingen for FFL junior inngår lag t-skjorter til 6 deltakere og 1 veileder. Ekstra t-skjorter kan bestilles

 

UTSTYR (FLL):

Årets challengesett, Robotbord, LEGO® MINDSTORMS® robot, PC/Mac, valgfritt materiell som man ønsker å bruke i profilering av lag og prosjekt i pit, for eksempel plakater

 

KOSTNADER:

FLL: Materiell til pit, forbruksmateriell, PC/Mac, kostymer og annet utstyr, reiseutgifter til turneringssted. Oppdaterte priser på challenge-sett, LEGO® MINDSTORMS® robot og påmeldingsavgift finnes på hjernekraft.org

FLL Junior: Lego, poster

 

Kilde: FIRST Scandinavia


Annonser