Barnas Norge

Nyheter

13. februar 2019

Vinterfugldager i Botanisk hage hele vinterferien

Vinterfugler i Botanisk hage - rødstrupe

Lysvandring i Botanisk hage, med "glimt av livsvitenskap" torsdag 14. februar kl 18-20. Foruten flotte lyssatte isskulpturer er det engasjerte forskere tilstede ved lysvandringen som kan svare på spørsmål og fortelle om vitenskapelige temaer innen helse og miljø. Passer antatt best for noe eldre barn. Gratis. Info om arrangementet her

 

Vinterfugldager i vinterferien, aktiviteter for hele familien 18. – 24. februar kl 10-17. Bli med på natursti i Botanisk hage, snakk med ekte fugleforskere, møt Norsk ornitologisk forening i deres fugletelt, gå på vinterfugljakt i utstillingene og lær om overgangen fra dinosaur til fugl – og mye mer. Programmet varierer gjennom uken, se hagens hjemmeside for aktiviteter. Gratis. Info om aktivitetene her


Annonser