Barnas Norge

Nyheter

27. mars 2019

Nye Lindesnes kommune går foran

De viktigste sakene for unge i Nye Lindesnes kommune

Fra 1. januar 2020 er 119 kommuner blitt til 47 nye og større kommuner, og det totale antallet kommuner redusert til 356. Sammenslåings-kommunene er for lengst i gang med forberedelsene, det er en komplisert prosess. Nye Lindesnes kommune, som er en sammenslåing av Marnardal, Lindesnes og Mandal kommuner helt sør i landet, har valgt å få alle innbyggerne med i det politiske fundamentet for den nye kommunen, herunder barn og ungdom. Og de understreker overfor de unge at de mener alvor, dette er ingen skinnprosess, men et skritt mot reell medvirkning.

 

Til sammen bor det ca 4.500 barn og unge mellom 5 og 19 år i det området den nye kommunen omfatter. Ca 800 deltok i prosessen med å fastlegge de viktigste sakene for barn og unge i Nye Lindesnes kommune. 33 saker ble nedfelt, hvorav de 10 viktigste (ikke prioritert rekkefølge) er: bedre psykisk helse; livsmestring i skolen; fritidstilbud i Nye Lindesnes; leksefri skole; kantine og varm mat på skolen; bedre kollektivtilbud; oppdaterte skolebøker; mer fysisk aktivitet i skolen; jobbtilbud for ungdom; og borteboerstipend.  

 

Har vi hørt det før? Punktene om skolen (leksefri, varm mat, oppdaterte bøker og mer fysisk aktivitet) er gjengangere i fagmiljøer, i partiprogrammer og til en viss grad på regjeringsnivå, men uten at mye skjer. Psykisk helse og mestring er også gjengangere i fagmiljøer og blant politikere. Tenk om barn og ungdom i alle landets kommuner kunne sette opp det de mener er de 10 viktigste sakene som angår dem? Det er sannsynlig at mange vil være overlappende og sende et klart signal om handling. Med oppmerksomheten klimademonstrasjonen blant skoleelevene fikk kan det neppe komme overraskende hvis barn og unge påny bruker sitt massive antall til også å kreve handling på andre områder.  

 

Nye Lindesnes kommune har, sammen med de unge, laget anbefalinger om hvordan barn og ungdom kan inkluderes i det videre arbeidet i den nye kommunen. Så vel i arbeidet med konkrete saker som i medvirkningsarbeidet generelt. Dette er klokt og fremtidsrettet. Og som de tre lederne av barne- og ungdomsrådene skriver:

 

«Ta oss på alvor og inkluder oss tidlig nok i saker så vi har mulighet til å delta i medvirkningsarbeidet på et tidspunkt der våre innspill og meninger kan ha en faktisk påvirkning på utviklingen av saken som skal vedtas eller er til diskusjon. Samtidig har vi i denne rapporten gitt en god beskrivelse av hva som er det aller viktigste for oss. Lytt til det, sett det først på agendaen og diskuter med oss i det videre arbeidet. Da ser vi at dere mener alvor med å spørre oss om råd!». 

 

Og: «Vi som barn og ungdom har rett til å delta i beslutningsprosesser som handler om våre liv. Det slår Barnekonvensjonen fast, og det er en del av norsk lov.»

 

Nemlig, ikke la oss glemme det.

 

Last ned rapporten her 


Annonser